E-BHP

Czym jest E-BHP ?

E-BHP to Twój „E-BHP-OWIEC” na portalu „BHP-AUTO.PL” . Prawo nakłada obowiązek na pracodawcę wykonywania zadań służby BHP. Jest możliwe aby pracodawca sam wykonywał te obowiązki jeśli zatrudnia do 10 pracowników lub 50 pracowników, gdy jako przedsiębiorstwo ma ustaloną nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka (ustalana przez ZUS dla przedsiębiorstwa). Warunkiem oczywiście jest jeszcze odbycie szkolenia przez przedsiębiorcę  lub osobę zarządzającą, szkolenia dla  pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( aktualizacja co pięć lat, czas szkolenia 64 godziny).

Pytanie czy jako przedsiębiorca, osoba zarządzająca mamy czas i wiedzę, którą trzeba aktualizować na wykonywanie tych zadań? A odpowiedzialność za stan BHP cały czas spoczywa na barkach przedsiębiorcy. Odpowiedzialność finansowa i karna.

Przepisów i obowiązków jakie spoczywają na przedsiębiorcy jest naprawdę dużo. Szkolenie pracownika to tylko jeden z wielu obowiązków pracodawcy. 

To właśnie e-BHP jako twój „E-BHP-OWIEC” pozwala dzięki zastosowaniu nowych technologii pomóc przedsiębiorcy, jako narzędzie specjalistyczne, zadbać o bezpieczeństwo pracowników i pracodawcy.

Twój „ E-BHP-OWIEC” jest prowadzony przez specjalistów z zakresu BHP zatrudnionych w specjalistycznej firmie doradczo- szkoleniowej BĄKOWSCY- BHP MANAGEMENT.

Doświadczenie zdobywane codziennie podczas pracy dla wielu klientów w Polsce i zagranicą ( INTER CARS, MERCEDES, KGHM ……) pozwala na realizację zadań służby BHP, w sposób profesjonalny.

Portal daje możliwość korzystania z usługi na wysokim poziomie, przy dobrej cenie i pozwala na wspólną edukację, w zakresie BHP na warsztatach samochodowych. A to wszystko w jednym wspólnym celu jakim jest BEZPIECZNY WARSZTAT!!!