adminbhpcars

ZDARZENIE POTENCJALNIE WYPADKOWE DOT. POŚLIZGNIĘCIA SIĘ W KANALE REWIZYJNYM

ZDARZENIE POTENCJALNIE WYPADKOWE DOT. POŚLIZGNIĘCIA SIĘ W KANALE REWIZYJNYM Wróć do Zagrożeń i Wypadków -> Pracownik wymieniał olej w samochodzie ciężarowym. Prace wykonywał w kanale naprawczym. Pracownik podczas przemieszczania się w kanale, patrzył na podwozie samochodu. W pewnym momencie noga pracownika zawinęła się o wąż do spuszczania oleju z wanny olejowej w wyniku czego przewrócił …

ZDARZENIE POTENCJALNIE WYPADKOWE DOT. POŚLIZGNIĘCIA SIĘ W KANALE REWIZYJNYM Read More »

ZDARZENIE POTENCJALNIE WYPADKOWE – DOT. UPADKU PRACOWNIKA DO KANAŁU SAMOCHODOWEGO

ZDARZENIE POTENCJALNIE WYPADKOWE – DOT. UPADKU PRACOWNIKA DO KANAŁU SAMOCHODOWEGO Wróć do Zagrożeń i Wypadków -> Do głównych obowiązków pracownika należała diagnostyka mechaniczna samochodów ciężarowych na warsztacie samochodowym. Pracownik wykonywał obsługę silnika związaną z regulacją zaworów. Samochód ciężarowy był zaparkowany na otwartym kanale samochodowym. Podczas tej regulacji pracownik stał na desce ustawionej w poprzek kanału …

ZDARZENIE POTENCJALNIE WYPADKOWE – DOT. UPADKU PRACOWNIKA DO KANAŁU SAMOCHODOWEGO Read More »

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, A BEZPIECZEŃSTWO W WARSZTACIE

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, A BEZPIECZEŃSTWO W WARSZTACIE Wróć do wpisów -> Warsztat samochodowy jest to miejsce gdzie przeprowadza się naprawy mechaniczne, elektryczne, lakiernicze, spawalnicze itp. Nie ma więc uniwersalnego zestawienia środków ochrony indywidualnej  jakie powinien  posiadać mechanik. Buty, maski/półmaski filtrujące, przyłbice, kombinezony oraz rękawice ochronne powinny być dopasowane indywidualnie do pracownika, maszyn i urządzeń znajdujących …

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, A BEZPIECZEŃSTWO W WARSZTACIE Read More »

Szkolenia BHP w Warsztacie

SZKOLENIA BHP W WARSZTACIE Wróć do wpisów -> W warsztacie, podobnie jak na innych stanowiskach pracy występują dwie formy szkolenia BHP: wstępne oraz okresowe.             Szkolenie wstępne BHP posiada dwie formy: wstępne ogólne (trwa minimum 3 godziny, każda po 45 min) oraz instruktaż BHP stanowiskowy (minimum 8 godzin, każda po 45 min). W szkoleniu BHP …

Szkolenia BHP w Warsztacie Read More »

Środowisko Pracy w warsztacie, obowiązek i odpowiedzialność pracodawcy

ŚRODOWISKO PRACY W WARSZTACIE, OBOWIĄZEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY Wróć do wpisów -> W myśl § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badańi pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy: Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania …

Środowisko Pracy w warsztacie, obowiązek i odpowiedzialność pracodawcy Read More »

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY NA WARSZTACIE I WYMAGANE DOKUMENTY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY NA WARSZTACIE I WYMAGANE DOKUMENTY Wróć do wpisów -> Na każdym pracodawcy zgodnie z art. 66 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ciąży obowiązek zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednak nie tylko Konstytucja reguluje kwestie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, zostały one wskazane również w innych aktach prawnych m.in.  art. 15 Kodeksu Pracy zobowiązuje Pracodawcę do …

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY NA WARSZTACIE I WYMAGANE DOKUMENTY Read More »

Chemia na Warsztacie Samochodowym

CHEMIA NA WARSZTACIE SAMOCHODOWYM Wróć do wpisów -> Substancje wykorzystywane podczas pracy na warsztatach samochodowych  mogą być przyczyną chorób, zatrucia, czy śmierci pracownika. Czynniki chemiczne mogą się dostawać do organizmu człowieka przez drogi oddechowe, skórę lub układ pokarmowy. Produkty, z jakimi mają styczność pracownicy warsztatów samochodowych to przede wszystkim oleje, środki antykorozyjne, płyny hamulcowe, płyn …

Chemia na Warsztacie Samochodowym Read More »