Wybierz Pakiet, który Cię interesuje:

PAKIET 1

199 PLN za miesiąc
 • E - segregator
 • Szkolenia wstępne ogólne
 • Opracowanie ORZ na stanowisko
 • Opracowanie instrukcji ogólnych BHP
 • Analiza roczna stanu BHP
 • Porady i Konsultacje
 • - 10% na Sporządzenie procedur i zarządzeń w zakładzie pracy
 • - 10% na Opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP
 • - 10% na Sprawozdania
 • Szkolenia okresowe BHP
 • Postępowanie powypadkowe
 • Reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli PIP/PIS
 • Kontrole BHP na terenie warsztatu
 • Analiza Środowiska Pracy na terenie warsztatu
 • Sporządzenie kart oraz rejestrów pomiarów środowiska pracy
 • Przeprowadzenie postępowania dot. choroby zawodowej

PAKIET 2

499 PLN za miesiąc
 • E - segregator
 • Szkolenia wstępne ogólne
 • Opracowanie ORZ na stanowisko
 • Opracowanie instrukcji ogólnych BHP
 • Analiza roczna stanu BHP
 • Porady i Konsultacje
 • Sporządzenie procedur i zarządzeń w zakładzie pracy
 • Analiza Środowiska Pracy na terenie warsztatu
 • Sporządzenie kart oraz rejestrów pomiarów środowiska pracy
 • Przeprowadzenie postępowania dot. choroby zawodowej
 • - 20% na Opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP
 • - 20% na Sprawozdania
 • - 20% na Szkolenia okresowe BHP
 • - 20% na Postępowanie powypadkowe
 • - 20% na Reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli PIP/PIS
 • Kontrole BHP na terenie warsztatu

PAKIET 3

od 699 PLN za miesiąc
 • E - segregator
 • Szkolenia wstępne ogólne
 • Opracowanie ORZ na stanowisko
 • Opracowanie instrukcji ogólnych BHP
 • Analiza roczna stanu BHP
 • Porady i Konsultacje
 • Sporządzenie procedur i zarządzeń w zakładzie pracy
 • Analiza Środowiska Pracy na terenie warsztatu
 • Sporządzenie kart oraz rejestrów pomiarów środowiska pracy
 • Przeprowadzenie postępowania dot. choroby zawodowej

 • Opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP
 • Sprawozdania
 • Postępowanie powypadkowe
 • Reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli PIP/PIS
 • Kontrole BHP na terenie warsztatu
 • - 50% na Szkolenia okresowe BHP
INDYWIDUALNY