WYPADEK PRZY PRACY – DOT. ZŁAMANIE NOSA PODCZAS PRACY W KANALE

W dniu zdarzenia pracownik wykonywał swoje obowiązki służbowe, do jego zadań należała wymiana układu wydechowego w samochodzie osobowym. Podczas odkręcania jednego z elementów układu wydechowego, przy użyciu klucza metalowego płaskooczkowego, klucz wyślizgnął się z ręki pracownika i spadając odbił się od elementów podwozia. Spadający klucz uderzył poszkodowanego w grzbiet nosa. W wyniku zdarzenia doszło do złamania grzbietu nosa.

Rys 1. Szkic sytuacyjny na miejscu zdarzenia

PRZYCZYNY:     

– niezachowanie ostrożności oraz koncentracji uwagi

– wyślizgnięcie klucza z ręki

– niezachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy głową a narzędziem pracy

– niedostateczne oświetlenie w miejscu pracy,

WNIOSKI:

– zachowanie szczególnej ostrożności podczas operowania przedmiotami znajdującymi się nad głową, np. klucz

– ograniczenie pośpiechu podczas wykonywanych czynności

– zakaz operowania narzędziami ręcznymi bezpośrednio nad głową w bliskiej odległości,

– w przypadku trudności z odkręcaniem śrub zastosowanie odpowiednich środków chemicznych lub narzędzi pomocniczych zwiększających ramię klucza 

– zapewnienie dodatkowego oświetlenia sztucznego celem lepszej widoczności

Social Media

NEWSLETTER

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Poniżej, podaj adres e-mail, aby otrzymywać wiadomości z nowościami od nas !